·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Projectes


3 Fotos

Primāria Musical


El Conservatori del Liceu fou fundat l'any 1837 i es dedica a la promoció de la música i al seu ensenyament en totes els nivells de la piràmide educativa- des de l'edat preescolar fins a l'ensenyament del grau superior i màsters-, i també en tots els estils -música clàssica, música moderna i jazz, tradicional, flamenc.

 

La pràctica de les arts potencia la creativitat i desenvolupa habilitats que seran essencials per l'adult del futur: la imaginació, la iniciativa, la capacitat de treball en equip, la concentració, la memòria, l'esperit crític, l'expressió de les emocions, la curiositat, la sensibilitat, la capacitat d'adaptació a l'entorn.

 

El pla d'estudis del Conservatori del Liceu a la nostra escola

En el  curs 2014-2015 l'Escola Sant Jaume de la FEP va integrar uns ensenyaments de música que, en paral·lel als ensenyaments generals, volen aportar als nens i nenes unes eines útils per al desenvolupament de la personalitat, tot garantint que aquells alumnes que tinguin talent i voluntat per prosseguir els ensenyaments musicals després de l'Educació Primària, puguin fer-ho, amb l'assessorament del Conservatori del Liceu, ja sigui en programes avançats, professionals o d'amateurs.

El seguiment del Pla d'Estudis del Conservatori s'articula de la mà d'un programa d'avaluació dels alumnes. Els tribunals d'avaluació estan constituïts pels professors del Conservatori i pels especialistes de l'escola. Sempre que el nombre d'alumnes de l'escola ho permeti, tindran lloc a les dependències de la pròpia escola.

 

Desenvolupament del projecte

Nivell Bàsic 1 i Bàsic 2 des de 2014-2015

Els/les alumnes que segueixin en horari escolar l'assignatura de música tindran la possibilitat d'accedir a l'avaluació anual del Conservatori a la pròpia escola amb un examen anual durant el mes de maig. El nivell avaluat correspondrà al nivell de llenguatge musical de Bàsic 1 i Bàsic 2 de les Escoles de Música Liceu.

Tota la formació de llenguatge musical i cant coral s'articularà en horari escolar, amb dues classes setmanals en horari lectiu i la participació en la cantata de les escoles vinculades al Conservatori.

La formació instrumental és optativa. En classe extraescolar, es proposa la possibilitat de fer un "tastet” d'instruments amb la "Roda d'instruments” o d'iniciar-se amb un instrument en concret. 

L ‘opció de l'instrument és recomanable, però no és obligatòria fins al Bàsic 3 (tercer curs de primària).

 

Nivell Bàsic 3 fins a Bàsic 6 en anys successius

L'escola garanteix que entre el temps escolar i l'extraescolar l'alumne/a podrà estudiar, a la mateixa escola, part del programa de Nivell Bàsic de les Escoles de Música del Conservatori del Liceu, que condueix al Diploma de Nivell Bàsic.

S'implementa a 3r i 4t de primària amb la següent  estructura: 1 hora a la setmana de  música en horari escolar que capacita i dóna la possibilitat a tots els alumnes que ho desitgin, de realitzar les proves oficials al final de curs de la part de COR. Utilitza el material curricular i la metodologia del Conservatori; a més  participen en la Cantata de les escoles vinculades al Conservatori. Enguany, el proper 10 de març al palau de la Música Catalana.

Per a l'obtenció del BASIC 3 i 4 (titulació oficial del Conservatori ), cal iniciar la pràctica d'un instrument i aprofundir en el Llenguatge musical, aquesta part del programa es desenvolupa en horari extraescolar.

 

Les cantates

Els alumnes participen també en una Cantata que convalida la prova de Cant Coral dels nivells de BASIC del conservatori del Liceu.