·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Projectes

Batxillerat Dual


L’Escola ofereix la possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation, el Batxillerat Diploma Dual adreçat als alumnes, amb bon nivell de llengua anglesa, a partir de 3r d’ESO.

El programa consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. El programa s’inicia a tercer o quart d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

L’avantatge de començar com més aviat millor és que l’alumne només haurà de fer 1 o 2 assignatures per curs, i la càrrega lectiva serà menor durant el batxillerat. Alhora, com més anys estigui en el programa, més gran serà la seva immersió.

 

Objectius

 

  1. Immersió lingüística. Totes les assignatures i la relació amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat.
  2. Immersió tecnològica. Domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.
  3. Immersió  personal. L’alumnat adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora  de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

 

Titulació

Iinternacionalització de l'ensenyament

  • El batxillerat delpaís d’origen de l’alumne, de manera presencial.
  • El batxillerat delsEUA (High School Diploma), 100% online.

 

                                                                                         

Guia ràpida

Què ofereix el Diploma Dual?

El Diploma Dual ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en modalitat online.

L’alumne/a està matriculat als Estats Units? Sí. Una vegada acceptada la seva sol·licitud, l’alumne/a queda matriculat a l’American High School Diploma com un estudiant estatunidenc més d’Academica.

Quina nota d’accés es demana ? Tot i que, en general, es recomana tenir una mitjana de 7, no hi ha una nota de tall. Per accedir al programa s’analitza el conjunt d’assignatures cursades i superades i es fa una avaluació del nivell d’anglès.

En quin curs es pot començar el Diploma Dual ? A l’escola Sant Jaume s’oferirà amb caràcter general als alumnes de 3r d’ESO. Si hi ha demandes per a altres cursos es valoraran individualment.

Quin grau d’esforç exigeix a l’alumne? L’equivalent a una activitat extraescolar més. És a dir, entre 3 i 5 hores setmanals, depenent del nivell d’anglès inicial i del curs escolar en què comenci.

Quantes assignatures haurà de cursar en total? Un/a alumne/a espanyol només haurà de cursar 6 crèdits (4 assignatures obligatòries i 2 d’optatives). L’excel·lència del Diploma Dual  d’Academica Corporation permet convalidar el 75% dels crèdits que s’exigeixen per obtenir l’American High School Diploma.

Quins avantatges ofereix el Diploma Dual? El Diploma Dual és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumnat. El programa curricular del Diploma Dual  inclou continguts interessants als quals no tindria accés normalment i que suposen un enriquiment personal i acadèmic. La possibilitat d’unir-se a clubs socials (de periodisme, d’arts, de fotografia...) li permet relacionar-se amb altres estudiants que tenen les mateixes inquietuds. D’altra banda, cursar la doble titulació de batxillerat indica que l’alumne té habilitat i disciplina, així com la capacitat d’afrontar el repte de compaginar una doble titulació, qualitats que són molt valorades al mercat laboral.