·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Projectes


3 Fotos

EntusiasMAT


entusiasMAT

Una proposta didàctica i pedagògica (de 3 a 12 anys) que té com a objectiu principal ensenyar i acostar  l'alumnat a l'aprenentatge de les matemàtiques d'una manera contextualitzada i adaptada a la realitat. És a dir una "forma d'ensenyar les matemàtiques. 

 

Aquest projecte està basat en les intel·ligències múltiples desenvolupades per Howard Gardner , que  va visitar recentment Barcelona,  participant en una conferència a la qual van assistir més de 1.800 persones. Gardner considera que "una intel·ligència implica l' habilitat necessària per resoldre problemes” i en defineix vuit , que podríem dir que defineixen vuit maneres d'aprendre. Com és ben sabut, a les aules no hi ha dos alumnes que tinguin la mateixa configuració de fortaleses i debilitats, per això hem d'oferir múltiples oportunitats per aprendre  un mateix concepte: ensenyar, desenvolupar i avaluar contemplant les vuit perspectives.

 

EnstusiasMAT està dissenyat per formar i donar estratègies a l'alumnat perquè sigui competent. L'objectiu és que els alumnes siguin capaços d'analitzar i solucionar situacions matemàtiques que els permetin resoldre eficaçment un problema.

 

entusiasMAT 

 

PER QUÈ?

 • El convenciment del potencial de la innovació com a eina per a donar resposta als canvis.
 • La importància que des de tots els estaments educatius atribueixen a les capacitats/competències bàsiques com a indicador d'excel·lència.
 • Les característiques del projecte:
  • Es fonamenta en la innovació com a palanca de canvi.
  • Contempla i dóna resposta a la diversitat d'alumnat que trobem a les aules.
  • És un programa que neix a les aules  i que ja s'està aplicant amb èxit a escoles de diverses tipologies. 

 Es fonamenta en:

Innovació Metodològica

EntusiasMAT és un projecte didàcticopedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i que ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguin motivats.  

Innovació curricular

EntusiasMAT treballa els conceptes matemàtics cíclicament i des de les primeres edats adequant el currículum a l'edat madurativa dels alumnes.  

Innovació en cultura de centre

EntusiasMAT està compromès amb el canvi educatiu i incorpora pautes i millores no només per al departament de matemàtiques, sinó per a tot el centre escolar.  

Innovació en rol docent

EntusiasMAT aposta pel lideratge compartit: el mestre ha de ser un guia que acompanya l'alumne en el seu procés 'aprenentatge, no un simple transmissor de coneixements.

http://entusiasmat.org

 

COM HO FAREM?

Els alumnes disposaran d'un material específic per treballar aquest projecte:

 • Material "curricular” de l'alumne.
 • Material de suport ("estoig matemàtic” que serà material socialitzat d'aula).
 • Matijocs (també com a material d'aula)