·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Etapes


3 Fotos

ESO


L´ESO va adreçada als alumnes d'edats compreses entre els 12 i els 16 anys i s'estructura en quatre cursos.

Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura, en el marc d'un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l'ensenyament primari i completi la formació cultural.

El Currículum (conjunt de dades i mèrits acadèmics cursats per l'alumne) s'organitza majoritàriament en matèries anuals.

Entre aquestes matèries, n'hi ha de comunes (obligatòries per a tots els alumnes) i de variables (optatives a triar pels alumnes). La possibilitat d'elecció s'amplia a mesura que s'avança en els cursos de l'ESO.

En aquesta etapa, l'alumne ha de cursar cada any un Treball de Síntesi, que està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge interdisciplinari que seran avaluades i ens donaran informació del grau d'assoliment de les capacitats formulades en els objectius generals que apareixen establerts en el currículum.