·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Etapes

Batxillerat


Finalitats

 • Impartir una formació general per adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats.  
 • Assegurar les bases per a estudis posteriors, tant universitaris com de formació professional.  
 • Fomentar el pensament crític per consolidar una maduresa intel·lectual i personal que permeti incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

Estructura

Estudis organitzats en dos cursos i estructurats en una part comuna i una part diversificada. La part comuna garanteix la polivalència i la formació bàsica de l'alumnat (una cultura i coneixements generals), alhora que la part diversificada els permet especialitzar-se d'acord amb les seves preferències i capacitats.

 

Modalitats

Les diferents modalitats o itineraris curriculars que s'imparteixen a la nostra escola són:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències socials

 

Característiques del nostre Batxillerat

 • Excel·lència acadèmica i innovació educativa
 • Matèries de modalitat en grup reduït
 • Matèries de llengües i idiomes amb desdoblaments (auxiliar de conversa per a Llengua Anglesa)
 • Ambient de participació, respecte, ordre i convivència
 • Horari semi intensiu
 • Utilització de llibres de paper. Possibilitat de disposar del netbook propi
 • Setmanes d'exàmens globals
 • Normativa interna consensuada amb els delegats
 • Participació dels alumnes en el Consell de Batxillerat
 • Setmanes de preparació de les PAU
 • Programa de sortides acadèmiques
 • Programa de sortides culturals voluntàries, fora de l'horari escolar
 • Programa d'Aprenentatge-Servei a 1r BTX: Creixem plegats

Dins de l'àrea de Religió, i al llarg de tot el curs, els alumnes de 1r participen en un programa de servei a la comunitat que inclou tres espais: la Residència d'Avis de La Torrassa, el Servei de Rehabilitació Comunitària de Santa Eulàlia i la nostra pròpia Escola (Educació Infantil i Primària). D'aquesta manera, tots els alumnes de 1r estaran en contacte durant un trimestre complet amb avis, amb persones amb trastorns mentals i amb nens necessitats de reforç escolar.

 • Projecte d'emprenedoria a 1r BTX: Estada a la neu

Dins de l'àrea d'Educació Física de 1r, els alumnes participen en un projecte d'emprenedoria consistent a autofinançar-se, a través de diverses iniciatives i activitats, una estada a la neu amb curset d'esquí durant 3 dies al llarg del mes de març.

 

Resultats acadèmics

La nostra idea d'excel·lència educativa queda palesa en els resultats acadèmics dels nostres alumnes, tant a nivell intern (qualificacions de 1r i de 2n) com extern (resultats a les Proves d'Accés a la Universitat).

Pel que fa a aquest darrer punt, en la darrera edició de les PAU el 100% dels nostres alumnes van aconseguir superar-les, i la nota mitjana en la fase general va ser de 7,707, bastant per sobre de la mitjana de tots els estudiants de Catalunya (6,787).

Aquests excel·lents resultats han portat la nostra escola a ocupar el lloc 15è en la classificació dels més de 500 centres que participen a les PAU a tota Catalunya.