·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Etapes


3 Fotos

EDUCACIĶ INFANTIL


 

Aquest és el segon cicle de l'Educació infantil (I3, I4 i I5).

Aquesta etapa educativa proporciona un ambient ric en propostes i possibilitats per a que els nens i les nenes puguin anar madurant i sistematitzant els nous aprenentatges per tal d'afavorir l'autonomia de l'infant.

 Objectius prioritaris:

  • Fomentar l'autonomia personal.
  • Conèixer el propi cos i les seves possibilitats.
  • Aprendre hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
  • Observar i experimentar la comprensió del món natural, social, físic i material.
  • Conèixer i vivenciar les festes i tradicions de la cultura pròpia.
  • Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic.
  • Iniciar el procés d'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació.
      

Activitats destacades:

INNOVAMAT: Projecte d'innovació pedagògica que desenvolupa les intel·ligències múltiples a través de les matemàtiques.

JOCS DE LLENGUATGE I TALLER DE LECTURA: Activitats per a fomentar l'ús de la llengua, afavorir una bona expressió oral i iniciar-se en el procés de lectoescriptura.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: Afavorir l'autoconeixement i les habilitats socials i emocionals dels alumnes per tal de prevenir i aprendre a resoldre situacions de conflicte.

ANGLÈS PRECOÇ: L'aprenentatge d'aquesta llengua s'inicia des de I3 de forma lúdica i oral.

AMBIENTS: Espais d'aprenentatge on els infants comparteixen activitats amb els companys de tot el cicle, autoregulant-se i escollint les activitats que volen dur a terme, experimentant lliurament i descobrint les possibilitats del seu entorn lúdicament.

JOCS ESPORTIUS: Activitats i jocs dirigits adreçats a desenvolupar el coneixement, coordinació i control del propi cos.

NOVES TECNOLOGIES: Inici en l'ús de la robòtica i la utilització de Beebots i  l'iPad.

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA: Sessions individuals per reforçar els aprenentatges.

HORES DE SUPORT: Treball en grup reduït dins i fora de l'aula per reforçar els aprenentatges.

NATACIÓ: Activitat de desenvolupament físic per tal d'afavorir el coneixement del medi aquàtic.

FESTES I TRADICIONS: Celebració de les festes tradicionals catalanes i aprenentatge dels trets més característics. 

SORTIDES I ACTIVITATS: Excursions i sortides culturals relacionades amb les temàtiques treballades a l'aula per profunditzar aquests aprenentatges en el món real. 

SETMANA DE LA SOLIDARITAT: Setmana especial on es fan una sèrie d'activitats dirigides a treballar els Drets dels infants o l'estima i cura del Medi ambient.