·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Serveis

Programa Caixaproinfància


L'escola va començar a participar en el programa en el curs 2007-2008. El numero de beneficiaris  des de l'inici del Programa: es situa entre 34 i 45 alumnes per curs.

Al llarg dels cursos el procediments s'ha anat modificant per diferents motius:

         L'augment d'alumnes amb dictamen de NEESD (B) a l'escola, que va fer necessari establir criteris complementaris per a "seleccionar” les famílies a les que es presentava com a "altes”.

         Les modificacions del mateix programa.

         La necessitat de "donar relleu a noves famílies” en el  programa.

En aquesta moments el procediment utilitzat és el resultat de l'evolució del que es va començar a implementar en el curs 2007-2008.

 

 

Característiques:

Pretén la participació dels diferent àmbits de la gestió escolar que tenen incidència en la relació família escola: tutors, administració escolar, Departament d'orientació, Comissió social...

 

Destinataris:

Famílies amb fills filles amb NEESD

 

Guies:

  • PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA. Modelo de promoción i desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza i vulnerabilidad social
  • Model de sol·licitud
  • ANEXO V Convenio Programa CaixaProinfancia Curso

 

Tasques

 

  1. Valoració /avaluació curs anterior
  2. Definició de criteris per a la continuïtat en el curs següent
  3. Comunicació baixes /canvis en el programa
  4. Proposta/selecció altes
  5. Incorporació d'altes al programa
  6. Seguiment dels alumnes en el programa.

 

 

Resultats participació curs 2020-2021 

Reforç escolar:

2 grups cicle mitjà amb 5 alumnes ( 3 CPI)

1 grup cicle superior amb 5 alumnes ( 3 CPI)

2 grup de secundària amb 5 alumnes ( 3 CPI)

Activitats centre obert:

2 grups modalitats taller i activitats esportiva (infantil i cicle inicial de primària) amb 18 CPI

1 grups modalitat esport competició i biblioteca escolar ( Cicle mitjà i superior de primària i ESO) amb 8 CPI

Logopèdia:

1 grups amb 3 CPI

Suport psicològic individualitzat

1 alumne

Casal d'estiu

2 grups ( 4 setmanes) amb 20 alumnes

Xecs de bens:

30 CPI