·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Projecte Escola Plurilingüe

Let's speak. English assistant Project


https://www.youtube.com/watch?v=rBDgoh1Hzl4

https://www.youtube.com/watch?v=KKk6iaOu3vk

Després de la positiva experiència dels dos darrers cursos, consolidem en aquest tercer el projecte “Let’s speak in English. Language assistant Project”. Aquest curs 15-16, amb el suport de l’AMPA, comptem amb dos Auxiliars de Conversa nadius en Llengua Anglesa: l’Elise Henson a Infantil-Primària i en Jonathan Witt a ESO-BTX, ambdós de New Jersey , USA.

L’escola ja ha apostat des de fa un temps per aconseguir una veritable educació plurilingüe , de forma que els nostres alumnes assoleixin un alt nivel de competencia lingüística en català i castellà, però també en llengua anglesa i francesa (aquesta última a partir de 2n ESO) . És per això que hem participat amb una valoració força positiva en diferents projectes com el PILE (Pla integrat de Llengües estrangeres) , Programa Europeu Comenius,… i actualment també hem estat escollits per formar part del GEP (Grup d’Experimentació Plurilingüe) del Departament d’Ensenyament.

A partir de jocs, cançons, role-playing,… i una gran varietat d’activitats… tots els alumnes de l’escola poden gaudir del suport dels nostres Auxiliars de Conversa, l’Elise i en Jon, per tal de millorar la seva competencia oral i les seves habilitats comunicatives en anglès.

Els nostres dos joves “teachers”, sempre en coordinació amb els mestres d’anglès, organitzen diferents dinàmiques en petit grup per tal de generalitzar l´ús de l’anglès en diversos contextos (tant formlas com informals)… i els alumnes participen molt activament i amb un alt nivell de satisfacció

Welcome Elise and Jon and… Let’s speak English!