·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Protecciķ a la infāncia


2 Fotos

COM ACTUAR EN CAS DE PREOCUPACIĶ, SOSPITA O INCIDENT


 

La nostra entitat, FEP Sant Jaume respondrà de manera adequada a totes i cadascuna de les situacions de desprotecció, sospites, denúncies i comunicacions relacionades amb els drets dels nens i nenes amb què treballem.

Totes les persones incloses a l'abast d'aquesta política tenen la responsabilitat i l'obligació d'informar sobre això si tenen motius raonables per sospitar que una NNA està patint un dany o es troba en risc de patir-ho: qualsevol preocupació, sospita o incident relatiu a un comportament que contravingui la Política de Protecció

La notificació es pot fer a través del següent QÜESTIONARI s'ha de notificar dins de les 24 hores següents a tenir coneixement de la situació, utilitzant els procediments establerts sobre això. Així mateix, l'entitat ha d'emetre una primera resposta inicial dins de les 72 h següents a la recepció de la notificació.

Aquesta resposta estarà emmarcada en la normativa que regula el nostre sector en cadascun dels diferents supòsits:

Cap persona es veurà perjudicada respecte a la seva relació contractual amb la FEP  Sant Jaume de la FEP  per haver notificat preocupacions, sospites o incidents, llevat que la deguda investigació demostri que va existir mala fe a la notificació. De la mateixa manera, si una persona decideix conscientment no informar sobre una preocupació, sospita o incident, pot ser objecte de mesures disciplinàries.

Totes les notificacions són acceptades i preses de debò.

 Les preocupacions, sospites i incidents poden ser dels tipus següents:

  • Observació directa d'un cas de violència cap a una NNA.
  • Revelació o indicació, per part de tercers, d'un cas de violència potencial cap a un NNA dins o fora de l"entitat.
  • Incompliment de la present Política de Protecció i Bon Tracte o dels seus procediments associats per part d'alguna persona inclosa a l'abast d'aquesta política
  • Coneixement de procediments legals/judicials relacionats amb violència contra NNA que hagin estat aplicats a alguna persona inclosa a l'abast d'aquesta política.

La Comissió de protecció de l'escola recollirà tots els elements de la mateixa des del seu inici fins al tancament. Això permetrà tenir una traçabilitat de la informació. Aquesta informació serà emmagatzemada de manera adequada i només hi tindran accés les persones designades com a responsables de la gestió dels casos.