TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat

Etapes

2n Cicle d'ESO


2n Cicle d'ESO

 

El 2n cicle de l’ESO és el darrer tram dins de l’escolarització obligatòria. L’obtenció del Graduat en Educació Secundària (GESO) possibilita que l’alumne/a pugui cursar estudis secundaris post-obligatoris (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig). Per tant, és un cicle clau, tant a nivell merament acadèmic com a nivell de desenvolupament personal, amb uns joves plenament endinsats en l’adolescència.

 

Objectius prioritaris

 

Potenciació dels aprenentatges de totes les matèries curriculars.

Treball de les competències socials i educació sòcio-emocional.

Orientació personal.

Orientació acadèmica de cara a estudis post-obligatoris.

 

Activitats destacades

Participació en el programa Sant Jaume 2.0: tots els alumnes amb netbooks i materials curriculars digitals: ordinador, pissarra digital, projector i equip de so a totes les aules.

Grups de desdoblament en les àrees de llengua catalana, matemàtiques i naturals.

Hora setmanal d’atenció tutorial individualitzada.

Treball de Síntesi a 3r, en el marc de la Setmana de la Solidaritat: Interculturalitat a L’Hospitalet.

Convivències cristianes a 3r i a 4t.

Projecte de Recerca a 4t, en el marc de la Setmana de la Solidaritat (sortida de 3 dies a La Bisbal d’Empordà).

Intercanvi lingüístic amb el Collège Georges Braque de Dieppe (França) a 3r: dos períodes de 7 dies cadascun.

Acció tutorial: resolució de conflictes, educació per a la salut, educació sòcio-emocional, tècniques d’estudi.

Taller de competència social.

Activitat i joc dirigit (competicions esportives, jocs de taula, teatre, coreografies) en el temps d’esbarjo.

Grups de conversa en anglès a 3r i 4t.

Tallers a l’aula (sexualitat, discapacitat, bullying) a càrrec d’institucions externes.

Projecte Aprenentatge i Servei: Banc de Sang (3r ESO).

Projecte Aprenentatge i Servei: Banc d'Aliments (4t ESO).

Sessions d’educació financera a 4t ESO impulsades per l’Institut d’Estudis Financers.