·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Premis

Resultats acadčmics


Resultats del batxillerat Sant Jaume a les PAU

Excel·lents resultats a les PAU!!!

Volem felicitar a tots els alumnes de l’escola que han realitzat les PAU aquest mes de juny!!!

Al 100% d’aprovats , que iguala els percentatges d’aquest darrers 11 cursos, s’ha d’afegir el nivell de les qualificacions obtingudes:

  • La mitjana dels nostres alumnes a la fase general ha estat de : 7.49
  • Els resultats d’algunes àrees d’absolut rècord: Filosofia 9.40
  • El 38% dels alumnes amb una nota superior al 8.50

Sens dubte la millor de les notícies que podem rebre en aquests moments de balanç del curs actual i preparació del vinent. Anem pel bon camí!!! 

 

 

Percentatge aprovats/presentats PAU

Mitjana de la nota de les PAU

Catalunya

Escola Sant Jaume

Catalunya

Escola Sant Jaume

PAU juny 2013

94.94%

100%

6.19

6.53

PAU juny 2014

95,2%

100%

6.47

6.63

PAU juny 2015

96,9%

100% 6.6 7.49

 Graduats en Educació secundària

 

Percentatge graduats ESO

Abandonaments

     

2013-2014

98%

0%

2014-2015

84%

0%

Proves PISA

PISA 2009

Comprensió lectora

Matemàtiques

Ciències de la Naturalesa

Sant Jaume de la FEP

549

536

544

Catalunya

498

496

497

Espanya

481

483

488

Mitja OCDE

493

496

501

Total OCDE

491

488

496

Resultats proves competències bàsiques 4t d'ESO curs 13-14

Em plau presentar-vos els resultats obtinguts per l'alumnat de 4t d'ESO del nostre centre que ha tingut correcció externa.

 Aquesta puntuació, en una escala de 0 a 100 punts, es classifica en quatre nivells d'assoliment de la competència:

nivell alt: molt bon domini de la competència. Els resultats estan molt per sobre del llindar de superació;

nivell mitjà-alt: bon domini de la competència. Els resultats estan per sobre del llindar de superació;

nivell mitjà-baix: domini suficient de la competència. Els resultats estan dins del llindar de superació;

nivell baix: no assoleix el domini de la competència. Els resultats estan per sota del llindar de superació.

També s'inclouen uns gràfics amb la distribució percentual de l'alumnat

Global competència lingüística: llengua catalana

 

Centre

Catalunya

Baix

0%

11%

Mitjà-baix

8.7%

15.3%

Mitjà-alt

37.0%

44.2%

Alt

55.1%

29.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

Global competència lingüística: llengua castellana 

 

Centre

Catalunya

Baix

0%

11.3%

Mitjà-baix

11.1%

15.7%

Mitjà-alt

22.2%

46.6%

Alt

66.7%

26.4%

 

Global competència lingüística: llengua anglesa

 

Centre

Catalunya

Baix

20.2%

20.2%

Mitjà-baix

18.2%

16.6%

Mitjà-alt

 25.0%

30,8%

Alt

 34.1%

32.4%

 

Global competència matemàtica

 

Centre

Catalunya

Baix

17.4%

21.3%

Mitjà-baix

8.7%

19.5%

Mitjà-alt

28.3%

26.6%

Alt

45.7%

32.6%